સમાચાર

તાજા સમાચાર

ભારત

આંતરાષ્ટ્રીય

અમદાવાદ

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી

    

મોદી સરકાર લાવી રહી છે નિયમ,કાર ચલાવવાનો ખર્ચ થઇ જશે અડધો

ઓટો ડેસ્કઃ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટ્રીએ તાજેતરમાં એક નોટિફિકેશન જારી કર્યું છે, જેમાં મોટર વ્હીકલ્સ એક્ટ 1989માં સંશોધન થઇ રહ્યું

error: Content is protected !!