રામ મંદિર યોગીઆદિત્યનાથનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન,રામમંદિર રામ ભરોસે?

ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું કે, 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી વડાપ્રધાનની ઉપલબ્ધીઓ પર થશે, જેમાં રાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ રહેશે. તેમણે રામમંદિર પર

Read more
error: Content is protected !!