રાજકોટ: ધો.12ના રિઝલ્ટ સરઘસમાં ફોટો પડાવવા મુદ્દે મારામારી

ધોળકિયા સ્કૂલનો બનાવ, આ મુદો શિક્ષણ જગતમા ચર્ચાનુ સ્થાન બન્યો શહેરમાં આજે ધો.12ના પરિણામ થયા બાદ વિજય સરઘર નીકળ્યું હતું.

Read more

GSEB ધો. 12 સામાન્ય પ્રવાહનું 55.55% પરિણામ, ડાંગ જિલ્લો મોખરે

 માર્ચ 2018માં ધોરણ 12ની સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવી હતી. 505 કેન્દ્રો અને પેટાકેન્દ્રો પર લેવાયેલી

Read more
error: Content is protected !!