માર્કેટ યાર્ડો અઠવાડિયુ બંધ,ગુરુવારથી તહેવારોનો પ્રારંભ,સ્કૂલ-કોલેજોમાં પણ પડશે રજા.

બોળચોથ, નાગપાંચમ, રાંધણછઠ્ઠ, જન્માષ્ટમી. સ્કૂલ-કોલેજોમાં પણ પડશે રજાઃ મનપા સહિત સરકારી કચેરીમાં કામચોરીની મૌસમ ખિલવા વકી. રાજકોટ,તા.28 ઓગષ્ટ 2018,મંગળવાર, ઉત્સવપ્રિય

Read more
error: Content is protected !!