ગોવેર્નમેન્ટ નોટિફાઇએસ ૮.૫૫% ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પફ ફોર ૨૦૧૭-૧૮, લોવૅસ્ટ ઈન ૫ યર્સ?

રિટાયરમેન્ટ ફંડ બોડીએ તેની ક્ષેત્રની કચેરીઓને વર્ષ 2017-18 માટે 8.55 ટકાના વ્યાજદરને ધિરાણ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે, જે 2012-13ના નાણાકીય

Read more

શું છે પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવ પાછળનું જુઠ્ઠાણું ?

સરકારનું સત્તાવૃક્ષ ગમે તેટલું બહુમત કેમ ન ધરાવતું હોય, તેને નાગરિકોનાં હિત સાથે બાંધી શકાય નહીં-રાજનીતિશાસ્ત્ર સેમલ વૃક્ષ કેટલું મોટું

Read more

આંદોલનથી આગળ, રાજસત્તાની સાખે

અરવિંદ કેજરીવાલ આજકાલ બે કારણથી ચર્ચામાં છે: તેમના વિશેની નાટ્યાત્મક છતાં દસ્તાવેજી ફિલ્મ ‘એન ઇન્સિગ્નિફિકન્ટ મેન’ (નગણ્ય, તુચ્છ જણ) અને તેમના

Read more
error: Content is protected !!