ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પરથી ચશ્મા ચોરનાર ચોર રાજકોટ માં ઝડપાયો

રાજકોટ, તા. 23 ઓગસ્ટ 2018, ગુરૂવાર સિવિલ હોસ્પિટલ ચોકમાં ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પરથી થયેલી ચશ્મા ચોરીનો ભેદ એ ડિવીઝન

Read more

રાજકોટ: ધો.12ના રિઝલ્ટ સરઘસમાં ફોટો પડાવવા મુદ્દે મારામારી

ધોળકિયા સ્કૂલનો બનાવ, આ મુદો શિક્ષણ જગતમા ચર્ચાનુ સ્થાન બન્યો શહેરમાં આજે ધો.12ના પરિણામ થયા બાદ વિજય સરઘર નીકળ્યું હતું.

Read more
error: Content is protected !!