૫૦૦ની નોટ પર દારૃ છંટાતા ગાંધીજીના અજીબ હાવભાવ

પોરબંદરમાં ગાંધીજીની ૫૦૦ રૃપિયાની નોટ ઉપર દારૃ નાખવામાં આવતા બાપુના ચહેરા ઉપર વિચિત્ર પ્રકારના હાવભાવ આવતા હોય તે પ્રકારની જીઆઇએફ

Read more
error: Content is protected !!