સિયોલ માં શરૂ થયું કાફે યેન્નામ ડોગ, કાફે ને  જોતા કાર્ટુનની ઈમેજ મૂકી હોય તેવું દ્રશ્ય . 

દક્ષીણ કોરિયા ના સિયોલ માં કાફે શરૂ થયું છે, જેમાં કેફે ની થીમ ને જોતા કોઈ કાર્ટુન ઈમેજ જોતા હોય

Read more

બાળકોના સૌથી નજીક માતા હોવાથી ચતુરાઈ હોવાનો આધાર પિતા નહી માતા .

અમેરિકા ના એક સંશોધન માં સાબિત થયું હતું કે નાના બાળકો ની ચતુરાઈ ની ક્ષમતા એમની માતા ના તરફ થીજ

Read more
error: Content is protected !!