વડોદરા માં ગીચ વિસ્તાર માં 2000 દુકાનોના મ્યુનિ. કોર્પોરેશન મોલને મંજૂરી આપી

વડોદરામાં ચાર દરવાજા વિસ્તારમાં માંડવી નજીક ૨૪ મીટરની રોડ લાઇન હાલ અસ્તિત્વમાં નથી આમ છતાં મ્યુનિ. કોર્પોેરેશન દ્વારા નજરબાગ મોલને

Read more

વિજય રેલીના મામલે બે જૂથો આમને-સામને આર્ટસ ફેકલ્ટીમાં.

રેલીનો વિરોધ કરનારા સામે કાર્યવાહી કરવા ડીનને રજૂઆત પૂર્વ જીએસે કહ્યુ કે કેમ્પસમાં પરવાનગી નહી હોવા છતા વાહનો સાથે અને

Read more
error: Content is protected !!