જૂનાગઢમાં સમોસા વહેચતા પતિ એ રોકડા નું ચિલ્લર લઇ પહોચવું પડ્યું કોર્ટ.

1 રૂપિયો, 2 રૂપિયા અને 5 રૂપિયા મ‌ળી કુલ 19,700નું ચિલ્લર ભેગુ કર્યું. જૂનાગઢ ની એક યુવતી ૨૦૧૬ માં લગ્ન

Read more
error: Content is protected !!