રશિયા:આતંકવાદીઓનું કાવતરૂં સિરીયામાં નાગરિકો પર કેમિકલ હુમલો.

– સિરીયાના ઇદલિબમાં કેમિકલ શસ્ત્રોનો ભોગ બનેલાઓના ફોટા તુર્કીએ પ્રકાશિત કર્યા -અમેરિકા:-જો કેમિકલ હુમલા કરાશે તો ગંભીર પરિણામ ભોગવવા પડશે

Read more
error: Content is protected !!